ฟิสิกส์ ม.6 เล่ม 5 (ว. 025) ส่วนที่ 1 โดย อ.นิคม ใจซื่อ และ อ.สุขสันต์ สุขสวัสดิ์
ความนิยมของผู้ชม: / 8
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า

13

ไฟฟ้ากระแส  
13.1 กระแสไฟฟ้า และกระแสอิเลกตรอน 1
13.2 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 3
13.3 การนำกระแสไฟฟ้าโดยวิธีต่างๆ 3
13.4 กระแสไฟฟ้า ในโลหะตัวนำ 5
13.5 ความต้านทานไฟฟ้า 8
13.6 กฎของโอห์ม 20
13.7 การต่อความต้านทาน 21
13.8 แรงเคลื่อนไฟฟ้า 44
13.9 การต่อเซลไฟฟ้า 53
13.10 กฎของเคอร์ชอฟและสมการของแมกซ์เวลล์ 71
13.11 พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า 79
  สรุปสูตร ไฟฟ้ากระแส 93
  แบบทดสอบและแนวข้อสอบ บทที่ 13 97
  เฉลยแบบทดสอบและแนวข้อสอบ บทที่ 13 112

14

ไฟฟ้า - แม่เหล็ก  
14.1 แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก 127
14.2 สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในตัวนำ 130
14.3 แรงกระทำต่ออนุภาคไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก 138
14.4 แรงระหว่างสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า 157
14.5 แรงที่เกิดขึ้นบนขดลวดสี่เหลี่ยมที่มีกระแสไฟฟ้า เมื่อขดลวดอยู่ในสนามแม่เหล็กที่มีค่าสม่ำเสมอ 160
14.6 มอเตอร์กระแสตรง 161
14.7 กัลวานอมิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ 176
14.8 กระแสเหนี่ยวนำ 192
14.9 การผลิตพลังงานไฟฟ้าและการส่งกำลัง 195
14.10 หม้อแปลงไฟฟ้า 204
  สรุปสูตร ไฟฟ้า-แม่เหล็ก 211
  แบบทดสอบและแนวข้อสอบ บทที่ 14 214
  เฉลยแบบทดสอบและแนวข้อสอบ บทที่ 14 226

15

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
15.1 การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า 231
15.2 ทฤษฎีแมกซ์เวลล์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 234
15.3 การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 237
15.4 การทดลองของเฮิร์ตซ์ 240
15.5 สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 241
15.6 บทบาทของทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและทฤษฎีสัมพันธภาพ 245
  แบบทดสอบและแนวข้อสอบ บทที่ 15 255
  เฉลยแบบทดสอบและแนวข้อสอบบทที่ 15 269
  เฉลยแบบฝึกหัดแบบเรียน บทที่ 13 273
  เฉลยแบบฝึกหัดแบบเรียน บทที่ 14 277
  เฉลยแบบฝึกหัดแบบเรียน บทที่ 15 280 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 55339032

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์