หน้าแรก arrow arrow แขนงศาสตร์เคมี
หน้าแรกลิงค์น่าสนใจติดต่อเรา
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
หน้าแรก
ลิงค์น่าสนใจ
ติดต่อเรา
สมุดเยี่ยมชม
ศัทพ์เคมี
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 1724311 คน
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แขนงศาสตร์เคมี PDF พิมพ์

         จากการที่ได้ศึกษาศาสตร์เคมีของผู้เขียน จึงขอแบ่งศาสตร์แขนงนี้ออกเป็นสี่สาขาใหญ่คือ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์  เคมีเชิงฟิสิกส์ และ เคมีวิเคราะห์
        เคมีอินทรีย์ คือสาขาที่สนใจสสารที่มีองค์ประกอบของ คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน หรือองค์ประกอบอื่นได้ แต่ยังคงเป็นสสารที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก
        เคมีอนินทรีย์ จะสนใจเรื่องธาตุหรือสารประกอบอื่นๆ นอกเหนือจากเคมีอินทรีย์
        เคมีเชิงฟิสิกส์  สนใจเรื่องสมบัติทางกายภาพของสสารต่างๆ ซึ่งตัวอย่างของสมบัติเหล่านี้รวมถึง สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก และอันตรกิริยาที่มีต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยโยงสมบัติของสสารเกี่ยวข้องกับระดับพลังงาน ดังนั้น เคมีเชิงฟิสิกส์จึงเกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านเคมีและฟิสิกส์ และเกี่ยวข้องกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์
        เคมีวิเคราะห์ เกี่ยวข้องกับเทคนิคต่างๆ ที่นำมาใช้ตรวจสอบองค์ประกอบของสารตัวอย่างหนึ่งๆ  อาจแบ่งได้เป็น การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการระบุชนิดของอะตอมและโมเลกุลในสสาร ส่วน การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นกระบวนการตรวจสอบน้ำหนักหรือปริมาณของแต่ละองค์ประกอบของสสาร
 

โดย... ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ ดร.ศิวพร มีจู ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล