ดาราศาสตร์ราชมงคล

 

ดาราศาสตร์น่ารู้

จุดดับบนดวงอาทิตย์ (Sun Spot)

กระจุกดาวเปิด (Open Cluster)

กระจุกดาวลูกไก่ (Pleiades)

ดัชนีสี (Color Index)

วงโคจรของดาวเคราะห์

ระยะทางของดวงดาว

 

 

 

 

 

     ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานที่สำคัญที่สุด สิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกล้วนแล้วแต่อาศัยพลังงานจากดวงอาทิตย์เพื่อดำรงชีพไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ท่านทราบหรือไม่ว่าดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ปัจจุบันนี้ดวงอาทิตย์เป็นอย่างไร และอนาคตข้างหน้าดวงอาทิตย์ของเราจะเป็นอย่างไร

อ่านต่อ

 

 

ติดต่ออาจารย์สันติ
Wednesday
04/27/2005
16:19

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ดาราศาสตร์ราชมงคล