ลำดับการพัฒนาโปรแกรมคำนวณคะแนน T ปกติ

เรียงตามลำดับวัน เวลา ดังนี้

  • ประมาณปี 2545 เริ่มแรกเขียนด้วย Visual Basic 6 ต้อง set up โปรแกรมลงในเครื่อง ทำงานแบบ stand alone สามารถ download โปรแกรม ได้ที่นี่ พร้อมทั้ง วิธีการติดตั้งและใช้งาน(เป็น pdf file)
    ส่วน sourcecode ที่เป็น VB 6 ถ้าอยากได้ เมล์มาที่ wachr0@gmail.com นะครับ ที่ไม่ใส่ไว้ตรงนี้ เพราะคิดว่าโปรแกรมยังไม่ค่อยจะน่าอวดสักเท่าไหร่ การ sort ยังคงใช้ bubble sort เคยทดลองใช้ quick sort ก็พบปัญหาเกี่ยวกับการเรียกใช้ฟังก์ชันตัวมันเอง ที่เรียกว่า recursion ยังหาวิธีแก้ไขไม่สำเร็จ การอินทิเกรตพื้นที่ใต้โค้ง ก็ใช้วิธีซอยย่อยเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูที่แสนธรรมดา ความละเอียดถูกต้องของการคำนวณอยู่ที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 2 เท่านั้น ว่าจะปรับปรุงก็ไม่ได้ทำสักที

 

  • ปี 2551 ปัดฝุ่นโปรแกรม โดยเปลี่ยนมาใช้ภาษาจาวา เวอร์ชัน 6 ใช้คุณสมบัติของ OOP (Object Oriented Programming) ได้หน้าตาของโปรแกรมดังที่เห็น ใช้การลำดับข้อมูลแบบ Quick sort คำนวณหาพื้นที่ใต้โค้งปกติโดยใช้ วิธีของ Simpson 1/3 ได้นำโปรแกรมนี้ไปเผยแพร่ในวารสาร Newsletter Science ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน- พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 หน้า 8 - 9 จัดทำโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่านต้นฉบับ)

 

  • จัดทำเป็นบทความ ชื่อ ตัด(เกรด) ด้วย TScoreCal ลงในนิตยสารคอมพิวเตอร์ ทูเดย์ ฉบับที่ 347 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 หน้า 90 - 96 (อ่านต้นฉบับ)