จัดทำโดย สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี


โปรแกรมนี้จะช่วยแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนน ทีปกติ (Normalized T Score) และตัดเกรดให้ด้วย ช่วยให้ผู้สอนวัดและประเมินผลการสอบได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในความเป็นจริง นักศึกษาควรจะได้เกรดอะไรนั้น คงต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอนด้วย โปรแกรมนี้ใช้กับจำนวนนักศึกษาไม่เกิน 5พัน คน

Run โปรแกรมตัดเกรดด้วย T Score Click here

โปรแกรมจะถูก download ไปอยู่และทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ สามารถอ่านไฟล์จากฮาร์ดดิสก์ พิมพ์ผลลัพธ์ทางเครื่องพิมพ์ โดยไม่ต้องทำการ setup หรือติดตั้งใด ๆ เมื่อออกจากโปรแกรม ก็จะไมมีส่วนใดของโปรแกรมตกค้างหรือหลงเหลืออยู่ในฮาร์ดดิสก์

วิธีการใช้งานโปรแกรม เช่น ป้อนคะแนนอย่างไร เลือกจำนวนเกรดที่จะตัดได้อย่างไร ได้เขียนไว้อย่างละเอียดในตัวโปรแกรม ให้คลิกที่ tab ด้านขวามือ ที่ชื่อว่า "user guide" มีคำแนะนำจัดทำไว้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

ถ้าพบว่าโปรแกรมไม่สามารถทำงานหรือหน้าจอขึ้นข้อความในลักษณะให้ save ดังรูปข้างล่างนี้ ให้ไป
Download JRE 1.6 (Java Runtime Environment) มาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์นี้ก่อน

มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม หรือมีข้อสงสัยประการใด แจ้งปัญหาและข้อสงสัยไว้ที่ web board ของฟิสิกส์ราชมงคล หรือ ส่งมาทาง E-mail นี้ก็ได้ครับ


Last updated: 19 Sept 2010